Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie Lipiec 22 2019 23:12:13
BIP PIW Świebodzin
Nawigacja
ASF
Bioasekuracja

Informacje i przepisy

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców

Odstrzał sanitarny dzików
Wynik naboru

Wyniki naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny:

- nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata: Katarzyna Zawadzka, Siercz
Oferta pracy

nabor

Wynik naboru

Wyniki naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny - nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata.

WYBRANE OSOBY: Dorota Bogusz,    Zielona Góra

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt

w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

Wymiar etatu pracy: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

 

Miejsce wykonywania pracy: Świebodzin, teren powiatu świebodzińskiego.

 

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie, ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin

 

WARUNKI PRACY

 • Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu Świebodzin,
 • Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych,
 • Praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,
 • Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu,
 • Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, miejsce pracy na piętrze w budynku jednopiętrowym, brak windy,
 • Wyjazdy służbowe, szkolenia,
 • Prowadzenie samochodu służbowego.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie zadań w celu wykrycia i/lub wykluczenia i/lub zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem badań kontrolnych zwierząt dla jednostek chorobowych określonych w aktualnych przepisach, w tym:
  • opracowywanie planów i harmonogramów badań oraz kontrolowanie ich realizacji,
  • wysyłanie próbek urzędowych do badań laboratoryjnych,
  • analizowanie otrzymywanych wyników;
  • Przeprowadzanie kontroli w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta;
  • Sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z kontrolami oraz prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;
  • Aktualizowanie i realizowanie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
  • Obsługa systemów informatycznych związanych z wykonywanymi zadaniami;
  • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w ramach właściwości zespołu.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe, lekarz weterynarii, zootechnik,
 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii, 
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna),
 • Prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odporność na stres,
 • Dyspozycyjność.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Kopia prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, związanych z zakresem zadań przypisanych do stanowiska pracy.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.07.2018r.,
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

ul. Zachodnia 58

66-200 Świebodzin

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dane kontaktowe: tel: 68-38-225-54 lub 68-38-238-75.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór -zdrowie zwierząt”. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Dokumenty aplikacyjne otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.