Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie Lipiec 22 2019 23:08:55
BIP PIW Świebodzin
Nawigacja
ASF
Bioasekuracja

Informacje i przepisy

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców

Odstrzał sanitarny dzików
Formularz zgłoszeniowy - interwencyjny

Nawiązując do pisma Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 14 marca 2019, znak sprawy: GIWz-403-189/2016 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie informuje , iż na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii nastąpiła zmiana w zakresie anonimowego zgłaszania nielegalnych i negatywnych praktyk.

Formularz zgłoszeniowy - interwencyjny został podzielony na dwie części:

Oferta pracy

Oferta pracy

ppp

Oferta pracy

ppp