Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie Lipiec 22 2019 23:13:37
BIP PIW Świebodzin
Nawigacja
ASF
Bioasekuracja

Informacje i przepisy

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców

Odstrzał sanitarny dzików
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Przesyłam w załączeniu słowacką ustawę z 5 lutego 2013 r., która zmienia i uzupełnia ustawę Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 152/1995, Zb. Ustaw o żywności w brzmieniu późniejszych przepisów, które zmieniają i uzupełniają niektóre ustawy.

Oryginalna treść obwieszczenia w formacie pdf.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Mając na uwadze, iż w okresie przedświątecznym zwiększa się sprzedaż żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej, Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje.
W związku z tym, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania, należy stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)

KOMUNIKAT Nr 1/0808 z sierpnia 2012

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych na terenie gmin za kierowanie pomocą udzielaną bezdomnym zwierzętom, które uległy wypadkom komunikacyjnym lub są chore. 

Obwieszczenie Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w ramach turnieju EURO 2012 - do dnia 9 lipca 2012r., na okoliczność zabezpieczenia pod względem weterynaryjnym nieprzewidzianych zdarzeń w województwie lubuskim, jest możliwość kontaktu telefonicznego z Wojewódzkim i Powiatowymi Lekarzami Weterynarii wg załączonego wykazu.