Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie Lipiec 22 2019 22:53:07
BIP PIW Świebodzin
Nawigacja
ASF
Bioasekuracja

Informacje i przepisy

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców

Odstrzał sanitarny dzików
Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

lek. wet. Ewa Bekisz

Tel. 68 382 25 54

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii 

lek. wet. Grzegorz Janicki

Tel. 68 382 25 54

 

 

W skład Inspektoratu wchodzą:

 

1) Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt:

Tel. 68 382 25 54

2) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności:

Tel. 68 382 25 54

3) Zespół do spraw pasz i utylizacji:

Tel. 68 382 25 54

4) Zespół do spraw finansowo księgowych

Tel. 68 382 25 54

5) Zespół do spraw administracyjnych:

Tel. 68 382 25 54

6) Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej