Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie Lipiec 22 2019 22:26:51
BIP PIW Świebodzin
Nawigacja
ASF
Bioasekuracja

Informacje i przepisy

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców

Odstrzał sanitarny dzików
Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

ppp